Čierne prachy

Sú zmesi dusičnanu draselného, síry a dreveného uhlia. Používajú sa ako prachy trhacie, časovacie, pyrotechnické, lovecké a na streľbu z historických zbraní.

Návod na použitie čierne prachy zrnité

VESUVIT® TN

VESUVIT® TN

Čierny prach trhací VESUVIT® TN je zmes dusičnanu draselného, síry a dreveného uhlia. Je to sypká zrnitá látka sivočiernej farby s pololesklým povrchom (grafit). VESUVIT® TN sa používa na šetrné rozpojovanie ušľachtilých hornín (bloková ťažba) alebo pri trhacích prácach v ľahko rozpájateľných horninách. VESUVIT® TN je nevodovzdorný a smie sa používať len v suchom prostredí za podmienok stanovených v návode na používanie. Nabíja sa do vývrtov alebo škár pomocou náložiek v papierovom obale. Na roznet je možné použiť elektrický palník, zápalnicu alebo roznecovadlo s iniciačnou schopnosťou, akú má štandardná zážihová rozbuška číslo 8

 

VESUVIT® THH, THH-I

VESUVIT® THH

Čierne prachy trhacie VESUVIT® THH a VESUVIT® THH-I sú zmesou dusičnanu draselného, síry a dreveného uhlia. Sú to sypké zrnité látky sivočiernej farby s pololesklým povrchom (grafit) v prípade VESUVIT® THH a s matným povrchom v prípade VESUVIT® THH-I. VESUVIT® THH a THH-I sa používajú na trhacie práce alebo ako výmetná výbušnina či pohonná hmota rakiet. VESUVIT® THH a THH-I sú nevodovzdorné a smú sa používať len v suchom prostredí za podmienok stanovených v návode na používanie. Nabíjajú sa do vývrtov alebo škár pomocou náložiek v papierovom obale. Na roznet je možné použiť elektrický palník, zápalnicu alebo roznecovadlo s iniciačnou schopnosťou, akú má štandardná zážihová rozbuška číslo 8.

Parameter
Jednotka
VESUVIT® TN
VESUVIT® THH
VESUVIT® THH-1
Výbuchové teplo
kJ/kg
3050-3070
3050-3070
3050-3070
Merný objem splodín
dm3/kg
280-300
280-300
280-300
Výbuchová teplota
°C
2250
2100-2400
2100-2400
Teplota výbuchu min.
°C
185
185
185
Citlivosť k nárazu kladivom (10kg) min.
J
10
10
10
Vlhkosť max.
%
1,0
1,0
1,0
Veľkosť zrna
mm
0,63-2,0
2,24-7,1
2,24-7,1
Zrnitosť:
Zbytok na site 7,1 mm max.
Prepad sitom 2,24 mm max.
Zbytok na site 2,0 mm max.
Prepad sitom 0,63 mm max.

5,0
5,0
10,0
10,0

5,0
5,0

Balenie

Čierne prachy sa obyčajne balia po 2,5 kg alebo po 25 kg do PE obalov. Iný spôsob balenia je možné dohodnúť.