Trhaviny pre zvláštne použitie

Sú určené na používanie napríklad pri trhacích prácach pod tlakom, pod vodou, pri geoseizmickom prieskume, na deštrukčné a iné špeciálne práce. Niektoré z nich sa používajú ako počinové nálože.

SEMTEX® 1A

SEMTEX® 1A

Plastická trhavina na zvláštne použitie SEMTEX® 1A je trhavina na báze nevýbušného plastifkátora, ktorej účinnou zložkou je pentrit. Trhavina obsahuje značkovaciu látku na predvýbuchovú detekciu. Používa sa najmä na deštrukčné práce, trhacie práce pod vodou (do 100 m), špeciálne trhacie práce a ako počinová trhavina. Trhavinu je možné deliť a tvarovať za podmienok uvedených v návode na používanie.

 

SEMTEX® 1H

SEMTEX® 1H

Plastická trhavina na zvláštne použitie SEMTEX® 1H je trhavina na báze nevýbušného plastifkátora, ktorej účinnými zložkami sú pentrit a hexogén. Trhavina obsahuje značkovaciu látku na predvýbuchovú detekciu. Používa sa najmä na deštrukčné práce, trhacie práce pod vodou (do 100 m vodného stĺpca) a špeciálne trhacie práce. Trhavinu je možné deliť a tvarovať za podmienok uvedených v návode na používanie.

 

SEMTEX® 10

SEMTEX® 10

Plastická trhavina na zvláštne použitie SEMTEX® 10 je trhavina na báze nevýbušného plastifkátora, ktorej účinnou zložkou je pentrit. Trhavina obsahuje značkovaciu látku na predvýbuchovú detekciu. Používa sa najmä na špeciálne deštrukčné a trhacie práce, na trhacie práce pod vodou (do 100 m vodného stĺpca). Ide o dobre tvarovateľnú a priľnavú trhavinu čiernej farby. Trhavinu je možné deliť a tvarovať za podmienok uvedených v návode na používanie.

 

SEMTEX® 10-SE

SEMTEX® 10-SE

Plastická trhavina na zvláštne použitie SEMTEX® 10-SE je trhavina na báze nevýbušného plastifkátora, ktorej účinnou zložkou je pentrit. Trhavina obsahuje značkovaciu látku na predvýbuchovú detekciu. Používa sa na výbuchové spevňovanie kovových materiálov. Ide o dobre tvarovateľnú a priľnavú trhavinu bielej farby v podobe listovej nálože. Trhavinu je možné deliť a tvarovať za podmienok uvedených v návode na používanie.

 

SEMTEX® S 30

Trhavina na zvláštne použitie SEMTEX® S 30 je trhavina, ktorej účinnou zložkou je pentrit. Používa sa na výbuchové plátovanie a zváranie kovov. Ide o bielu sypkú látku.

SEMTEX® C-4

semtex c4

Plastická trhavina na zvláštne použitie SEMTEX® C-4 je trhavina na báze nevýbušného plastifkátora, ktorej účinnou zložkou je hexogén. Trhavina obsahuje značkovaciu látku na predvýbuchovú detekciu. Používa sa najmä na špeciálne deštrukčné a trhacie práce, na trhacie práce pod vodou (do 100 m vodného stĺpca) a na povrchu. Trhavina je tuhšia a menej lepivá. Ide o trhavinu typu SEMTEX® s najvyššou detonačnou rýchlosťou.

SEMTEX® 90

Semtex 90 PH

Plastická trhavina na zvláštne použitie SEMTEX® 90 je trhavina na báze nevýbušného plastifkátora, ktorej účinnou zložkou je pentrit a hexogén. Trhavina obsahuje značkovaciu látku na predvýbuchovú detekciu. Používa sa najmä na špeciálne deštrukčné a trhacie práce, na trhacie práce pod vodou (do 100 m vodného stĺpca) a na povrchu. Trhavina je vo veľkom rozsahu teplôt tvárna a lepivá. Spotrebná doba 10 rokov.

Výbušninárske parametre trhavín pre zvláštne použitie

Parameter
Jednotka
Semtex® 1A
Semtex® 1H
Semtex® 10
Semtex®10-SE
Semtex® S 30
Výbuchové teplo
kJ/kg
4980
4982
5030
3992
1277
Merný objem splodín
dm3/kg
950
950
790
944
420
Výbuchová teplota
°C
3800
3800
2600
1023
Kyslíková bilancia
%O2
-66,0
-61,7
-45
-62,6
-3,0
Detonačná rýchlosť (utes. nálož)
m/s
7200
7400
7300
7000
2200
Brizancia podľa Hessa
mm
21
22
22
20
10
RPS
%
80
85
80
70
Prenos detonácie
cm
3
3
3
1
Hustota
kg/m3
1430
1470
1490
Sypná hmotnosť
kg/m3
1100
Citlivosť na iniciáciu
rozb. č. 8
rozb. č. 8
rozb. č. 8
rozb. č. 8
rozb. č. 8
Vodovzdornosť
10h /1 MPa
10h /1 MPa
10h /1 MPa
10h /1 MPa
nevodovzdorná
Najmenší dovolený priemer
mm
3
5
3,5
1,5
20
Spotrebná doba
rok
2
5
5
2
1

 

Parameter
Jednotka
Semtex® C-4
Semtex® PW4
Semtex® 90 P
Semtex® 90 PH
Semtex® 90 H
Výbuchové teplo
kJ/kg
3780
3470
4438
4319
4063
Merný objem splodín
dm3/kg
1090
1140
928
965
1029
Výbuchová teplota
°C
2800
2550
3139
3092
2927
Kyslíková bilancia
%O2
-47,8
-54,5
-33
-36
-41
Detonačná rýchlosť (utes. nálož)
m/s
min. 7600
min. 7500
min. 7250
min. 7400
min. 7500
Brizancia podľa Hessa
mm
21
20
18
18
18
RPS
%
77
75
85
85
85
Hustota
kg/m3
1500
1500
1500
1520
1540
Iniciácia
rozbuška
č. 8
č. 8
č. 8
č. 8
č. 8
Spotrebná doba
rok
10
10
10
10
10
 

Štandartné balenie

 

Balení
 

Průměr (mm)
 

Hmotnost (g)
 

Tvar náložky
Netto [kg] / krabica
SEMTEX®
21
200
tiahla
20
SEMTEX®
40
500
tiahla
24
SEMTEX®
50
250
počinová dutinka
24,5
SEMTEX®
60
500
počinová dutinka
25
SEMTEX®
1000
tehla
25
SEMTEX®
2500
tehla
25

Balenie

Trhavina SEMTEX® 1A, H, 10 a 90 sa balí do voskovaného papiera alebo do PE hadíc. Počinové náložky so stredovým kanálom sú balené do papierových dutiniek s plastovými viečkami s otvormi pre rozbušku a bleskovicu. Dodávajú sa v tvare tehál o hmotnostiach od 250 do 3000 g podľa požiadavky zákazníka. V prepravnom obale je 24 alebo 25 kg trhaviny.

Trhavina SEMTEX® 10-SE sa dodáva v podobe listovej nálože o rozmeroch 300 x 2 mm a dĺžke zodpovedajúcej 10 kg, tj. cca 10m. Nálož je z oboch strán pokrytá PE fóliou alebo silikónovým papierom a natočená na cievke.

Sypká trhavina SEMTEX® S 30 sa balí do PE sáčkov po 25 kg a do prepravného obalu.