Výbušniny na ďaľšie spracovanie

Sú vysokobrizantné trhaviny na výrobu počinových náloží, bleskovíc a rozbušiek

PENTRIT ND

PENTRIT ND

Je biela kryštalická látka. Pri doprave mimo podniku má vlhkosť minimálne 15 %. Používa sa najčastejšie ako sekundárna náplň rozbušiek a pre bleskovice

Parameter Jednotka PENTRIT ND
Teplota topenia najmenej °C 140
Chemická stálosť podľa Bergmann-Junka najviac ml NO/g max. 2,5
Stanovenie veľkosti častíc: zvyšok na site 1,0mm max. % 0
Stanovenie veľkosti častíc: prepad sitom 0.2mm % 12
Sypná hmotnosť min. kg/m3 750

PENTRIT NK

PENTRIT NK

Je biela kryštalická látka. Pri doprave mimo podniku má vlhkosť minimálne 15 %. Býva hlavnou zložkou vojenských aj civilných plastických trhavín. Často je používaný v liateľných zmesiach s tritolu, na prípravu počinovej nálože pre málo citlivé priemyselné trhaviny aj nálože laborované liatím pre ženijné a kumulatívne munície.

Parameter Jednotka PENTRIT NK
Teplota topenia najmenej °C 139
Chemická stálosť podľa Bergmann-Junka najviac ml NO/g max. 2,5
Stanovenie veľkosti častíc: zvyšok na site 1,6mm max. % 0
Stanovenie veľkosti častíc: prepad sitom 0.02mm % 75

Balenie: Pentrit ND, NK sa balí do polyetylénových vriec 20 kg, nepriedušne uzatvorených a vložených do lepenkovej škatule.

PENTRITOL NP 10 T

Ide o zmes pentritu, cca 10 % trinitrotoluénu (TNT) a červeného farbiva. Je to sypká látka ružovej až červenej farby. Používa sa najčastejšie ako sekundárna náplň rozbušiek, výrobu počinových náloží a pre bleskovice.

Parameter Jednotka PENTRITOL NP 10 T
Stanovenie veľkosti častíc: zvyšok na site 1,0mm max. % 0
Stanovenie veľkosti častíc: obsah frakcie 0,2-0,8mm min. % 80
Sypná hmotnosť kg/m3 700-780
Obsah vlhkosti a prchavých látok, max. % 0,1

Balenie: Pentritol sa balí do polyetylénových vriec 2 x 10 kg nepriedušne uzatvorených a vložených do lepenkovej škatule.

TNR (2,4,6-TRINITRORESORCIN)

Je to žltohnedá až červenohnedá kryštalická látka bez zápachu, farbiaca intenzívne na žlto. Málo rozpustná vo vode. TNR je najčastejšie polotovar na výrobu trinitroresorcinátu olovnatého.

Parameter Jednotka TNR
Teplota topenia vysušenej vzorky, min.. °C 174,0
Vlhkosť, min. % 20,0
Nerozpustný zvyšok v acetóne, max. % 0,2

Balenie: TNR sa balí do polyetylénových vriec cca 12,5 kg nepriedušne uzatvorených a vložených do lepenkovej škatule.