Špeciálne produkty

SEMTEX® RAZOR

Ohybná tiahla kumulatívna nálož

Ohybná nálož na báze plastickej trhaviny SEMTEX® Pl SEM pre rezanie konštrukcií/materiálov. Typická dĺžka 1 alebo 2 metre v rôznych hmotnostiach (dĺžka môže byť upravená podľa požiadavky zákazníka). Výkon nálože pod vodou je limitovaný.

SEMTEX® RAZOR BOOSTER

Počinová náložka

Počinová náložka SEMTEX® RAZOR Booster je určená špeciálne pre iniciáciu ohybných kumulatívnych náloží SEMTEX® RAZOR. Táto počinová náložka môže byť tiež použitá k iniciácii ostatných trhavín, napríklad listovej trhaviny SEMTEX® Pl SE M. Táto počinová náložka je vyrobená tak, aby bola schopná zosilniť iniciačnú hodnotu štandartnej rozbušky.

SEMTEX® PL SE M

Listová trhavina

Listy plastickej trhaviny pre špeciálne výbuchové práce. Typický rozmer 400 x 200 x 3 mm (rozmery môžu byť zmenené podľa požiadavky zákazníka). Výrobok môže byť pripravený na báze PETN, RDX, PETN/RDX, minimálna hrúbka verzie PETN je 0,8 mm, PETN/RDX 2 mm a RDX 3,0 mm.

SEMTEX® PL SE M LCT

Pásková trhavina

Pásky plastickej trhaviny pre špeciálne výbuchové práce. Typická dĺžka 1 meter v rôznych hmotnostiach (dĺžka môže byť upravená podľa požiadavky zákazníka).

SEMTEX® PasteX 14

Pastová trhavina

Pastová trhavina na báze RDX a PETN pre špeciálne demoličné práce. Využitie pastovej trhaviny je výhodné v prípade potreby aplikácie do ťažko prístupných miest pri demoličných prácach. Balenie v kartušiach po 500 g alebo v tubách po 200 g.

FT-80

Silikónové lepidlo

Lepidlo pre pripevňovanie náloží na rôzne povrchy. Možné použitie pod vodou. Veľký rozsah aplikačných teplôt. Balenie v kartušiach po 330 g. Neobsahuje trhavinu.

BC 25

Prielomový rám

Prostriedok pre rýchly prienik stavebnými prekážkami. Otvárateľný kufrík, pre transport vybavený madlom a popruhmi pre nesenie na chrbte. Obsahuje niekoľko hliníkových segmentov umožňujúcich zostavenie zapieracej konštrukcie pre fixovanie otvoreného prielomového rámu na stene. Inštalácia sa vykonáva priložením prielomového rámu na prekážku a fixáciou v potrebnej výške zapieracím systémom. Iniciácia sa vykonáva v jednom z rohov zasunutím rozbušky do iniciačného otvoru.

 

DEZINTEGRÁTOR

des

DEZINTEGRÁTOR 13 je určený k prieniku menej pevnými stenami predmetov ako sú kufry, tašky či batohy zo vzdialenosti 10 až 80 cm. Náložka obsahuje 13 g trhaviny SEMTEX®.

DEZINTEGRÁTOR 50 je výkonnejšia varianta schopná zaistiť prienik pevnejšou stenou predmetov ako sú sudy či drevené debny. Zo vzdialenosti 100 mm je schopný preraziť oceľový plech hrúbky až 4 mm. Dezintegrátor obsahuje 50 g trhaviny SEMTEX® . Dezintegrátor zo vzdialenosti väčšej ako 200 mm obyčajne neiniciuje trhaviny emulzné, ANFO, TNT, AN/TNT, RDX, TNT, SEMTEX® .

IRTG

Plastická masa

Plastická masa simulujúca plastické trhaviny obsahujúca hexogén alebo pentrit
– IRTG H 20 WG – obsahuje 20 % hexogénu – žltá farba
– IRTG P 20 WG – obsahuje 20 % pentritu – červenohnedá farba

Využiteľná pre:
– výcvik obsluhy rentgenových detektorov trhavín
– výcvik obsluhy chemických detektorov trhavín
– výcvik psov pre detekciu plastických trhavín na báze pentritu a hexogénu

Zaradená ako nebezpečný tovar triedy 4.1

NIE JE TREBA SKLADOVAŤ AKO TRHAVINU!

SADA VZORIEK TRHAVÍN

pre výcvik služobných psov

Obsahuje vzorky výrobkov Explosia a.s. a ďaľších trhavín:
– základné trhaviny (TNT, PETN, RDX, HMX, prípadne HNS či Tetryl)
– detekčné činidlo (DMNB)
– dusičnan amónny, práškové a emulzné trhaviny
– dynamity
– jednozložkové a dvojzložkové prachy
– čierny prach

Vzorky o váhe 5, 50 alebo 500 g v PE obale vložené do jednotlivých uzavretých sklenených skúmaviek alebo plastových fliaš.

 

UKÁŽKOVÁ SADA TRHAVÍN

v nevýbušnom prevedení

Obsahuje imitácie výrobkov spoločnosti Explosia a.s.:
– priemyselné trhaviny
– plastické trhaviny
– špeciálne nálože

Sada bola vytvorená pre policajné a vojenské školy, jednotky polície a vojenské akadémie, a pre výcvik pyrotechnických jednotiek ozbrojených zložiek polície a armády. Balené v kufríku.

DETEX®

Sada pre detekciu a identifikáciu trhavín

DETEX® systém je založený na farebných reakciách detekčných roztokov s látkami ako sú napríklad TNT, RDX. HMX, PETN, TETRYL alebo anorganickými dusičnanmi, chlorečnanmi a trhavinami na báze organických peroxidov (TATP, TCAP, HMTD), obsiahnutých v dynamitoch, bezdymných prachoch, plastických trhavinách, práškových trhavinách, apod. Sada DETEX® obsahuje očíslované fľaštičky s detekčným reakčným činidlom, stierkový testovací papier, tabuľku na vyhodnotenie a ochranné rukavice.

PRVKY DYNAMICKEJ OCHRANY

pre zbrojnú techniku

Prvky dynamickej ochrany sú komponenty systémov dynamickej ochrany bojových tankov T-55 a T-72. Ich konštrukcia zaisťuje minimalizáciu účinkov projektilov s kumulativnou náložou a to aj v tandemovom prevedení.