Energetické materiály

GZT

Biguanidín-5,5´-azotetrazolát

GZT je žltá kryštalická látka s vysokým obsahom dusíka. Jeho uplatnenie sa nájde v plynových generátoroch (napr. uťahovač bezpečnostného pásu v automobile), airbagoch a špeciálnych hasiacich zariadeniach.
Klasifikácia: Nie je výbušnina.
Dodávané množstvo: Jedná sa o poloprevádzkovú a laboratórnu prípravu v limitovanom množstve.

TAGN

Triaminoguanidín nitrát

TAGN je biela kryštalická látka používaná pre výrobu špeciálnych nitrocelulózových prachov, propelentov, generátorov dusíka a pre pyrotechnické účely.
Klasifikácia: UN 0475 Výbušné látky j.n. 1.1D
Dodávané množstvo: Jedná sa o poloprevádzkovú a laboratórnu prípravu v limitovanom množstve.

NTO

3-nitro-1,2,4-triazol-5-on

NTO je nažltlá kryštalická látka so zníženou citlivosťou k mechanickým podnetom. Používa sa pre výrobu nízkozraniteľnej munície pre špeciálne použitie.
Klasifikácia: UN 0490 OXYNITROTRIAZOL 1.1D
Dodávané množstvo: Jedná sa o poloprevádzkovú a laboratórnu prípravu v limitovanom množstve.

RDX-R

Sférický hexogen

RDX-R je biela látka s guľovitými tvarmi kryštálu. Používa sa pre špeciálne aplikácie, napr. ako komponent termostabilných rozbušiek, bleskovíc a špeciálnych pastovitých trhavín.
Klasifikácia: UN 0072, CYKLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYKLONIT, HEXOGEN, RDX), znecitlivený, vlhčený najmenej 15 % hm. vody.
Dodávané množstvo: Jedná sa o poloprevádzkovú a laboratórnu prípravu v limitovanom množstve.