Želatínované trhaviny

Sú plastické trhaviny s obsahom kvapalných nitroesterov na báze nitroglyceroglykolu a sú klasickými predstaviteľmi svojej triedy. Vyznačujú sa vysokým zastúpením nitroglycerínu v zmesi nitroesterov použitých na ich prípravu, čo zaisťuje obmedzenie výparov, ktoré zhoršujú pracovné prostredie v skladoch alebo pri nabíjaní trhaviny do vývrtov na banských pracoviskách. Patria do kategórie banských skalných trhavín, používajú sa na banských pracoviskách, kde nehrozí nebezpečenstvo výbuchu banských plynov ani zmesí horľavých prachov so vzduchom, ale aj na povrchových pracoviskách, kde charakter rozpojovaného materiálu vyžaduje použitie vysoko výkonnej trhaviny, alebo na trhacie práce pod vodou.

PERUNIT® E, ECODANUBIT

PERUNIT® EECODANUBIT

Banská skalná trhavina PERUNIT® E je trhavina klasického dynamitového typu, z ktorej konštrukcie vyplýva vysoký obsah energie, veľká hustota a vysoké hodnoty detonačnej rýchlosti. Používa sa na podzemných pracoviskách v nevýbušnom prostredí a na povrchových pracoviskách, kde charakter rozpojovaného materiálu vyžaduje použitie výkonnej trhaviny. Najmä veľkopriemerové náložky sú vhodné na počinovanie trhavín. Používa sa na trhacie práce v mokrom prostredí a pod vodou za podmienok uvedených v návode na používanie. Na slovenský trh sa dodáva pod obchodnou značkou ECODANUBIT. Táto tradičná trhavina neobsahuje zdravotne nebezpečné nitroaromáty DNT a TNT.

Návod na použitie Perunit E

Návod na použitie Ecodanubit

INFERNIT® 45

INFERNIT® 45

Plastická trhavina na zvláštne použitie INFERNIT® 45 je trhavina klasického dynamitového typu, z ktorej konštrukcie vyplýva vysoký obsah energie, veľká hustota a vysoké hodnoty detonačnej rýchlosti. Navyše sa vyznačuje stabilizovanou detonačnou rýchlosťou aj v malých priemeroch. Vo všetkých priemeroch sa používa najmä ako počinová nálož, ďalej na sekundárne rozpájanie, geoseizmický prieskum a všade tam, kde je možné využiť stabilizovanú detonačnú rýchlosť. Neobsahuje karcinogénny DNT ani toxický TNT.

Návod na použitie

Parameter Jednotka PERUNIT® E ECODANUBIT INFERNIT® 45
Výbuchové teplo kJ/kg 4100 4500 4680
Merný objem splodín dm3/kg 858 825 717
Výbuchová teplota °C 3000 3100 3400
Kyslíková bilancia %O2 +2,2 +1,2 +1,5
Detonačná rýchlosť vo vrte m/s min. 6200 min. 6000 min. 6200
Brizancia podľa Hessa mm 14 18 22
RPS % 78 78 70
Prenos detonácie cm 4 2 10
Hustota kg/m3 1300 1350 1450
Citlivosť na iniciáciu rozb. č. 8 rozb. č. 8 rozb. č. 8
Vodovzdornosť (veľkopriemerové náložky) 12h /0,3 MPa 4h/0,3 MPa 24h /0,08 MPa
Vodovzdornosť (malopriemerové náložky) 2h /0,01 MPa 2h /0,01 MPa 10h /0,1 MPa
Najmenší dovolený priemer mm 28 28 22
Spotrebná doba mesiac 12 12 12

 

Štandartné balenie

Priemer nálože [mm] 28 38 50 60 65 75 80 90
Hmotnosť nálože [g] 200 568 1250 2000 2500 3000 3125 4167
Dĺžka [mm] 220 320 440 610 550 450 450 480
Hmotnosť balenia [kg/box] 25 25 25 25 25 24 25 25

 

Malopriemerové náložky (22 až 38 mm) sú balené do voskovaného papiera.

Veľkopriemerové náložky (50 až 120 mm) sú balené v PE hadici.