Bansky bezpečné trhaviny

Sú priemyselné trhaviny určené na ťažbu uhlia v baniach s rôznou mierou nebezpečenstva výbuchu plynov alebo zmesi uhoľného prachu so vzduchom v súlade s bezpečnostnými predpismi. Tieto trhaviny sa líšia farbou náložiek a masy trhaviny podľa klasifkácie banského diela. Bansky-bezpečné trhaviny so zvýšenou bezpečnosťou (II. kategória) majú zelenú farbu a bansky-bezpečné trhaviny protiprachové a protiplynové (I. kategória) majú bielu farbu.

OSTRAVIT® C

Ostravit

Bansky-bezpečná protiplynová trhavina OSTRAVIT® C je poloplastická trhavina na báze výmenných iónov a zložiek znižujúcich sklon trhaviny k deflagrácii, obsahujúca kvapalný nitroester. Trhavina je zaradená ako DBT II. kategórie a používa sa na trhacie práce v uhoľných baniach s vysokým rizikom výbuchu banských plynov a uhoľného prachu podľa návodu na používanie.

Návod na použitie Ostravit C

SLAVIT® V

SLAVIT® V V je bansky-bezpečná trhavina na použitie v uhoľných baniach s nebezpečenstvom výskytu banských plynov. Je to poloplastická trhavina obsahujúca chlorid sodný a kvapalný nitroester. Trhavina je klasifkovaná ako bansky-bezpečná trhavina I. kategórie a je ju možné použiť na ťažbu uhlia v súlade s bezpečnostnými predpismi ako trhavinu protiprachovú a protiplynovú.

 Návod na použitie Slavit V

Parameter
Jednotka
OSTRAVIT® C
SLAVIT ® V
Výbuchové teplo
kJ/kg
2070
3100
Merný objem splodín
dm3/kg
570
625
Výbuchová teplota
°C
1500
1900
Kyslíková bilancia
%O2
+3,5
+2,4
Detonačná rýchlosť
m/s
1800
2500
Brizancia podľa Hessa
mm
6,5
12
RPS
%
30
55
Prenos detonácie
cm
3
4
Hustota
kg/m3
1100
1100
Citlivosť na iniciáciu
rozb. č. 8
rozb. č. 8
Vodovzdornosť
2h /0,01 MPa
3h /0,01 MPa
Najmenší dovolený priemer
mm
30
30
Spotrebná doba
mesiac
9
9

 

Malopriemerové náložky (28 a 30 mm) sú balené do voskovaného papiera.

Nálože sú vkladané do kartónových krabíc opatrených UN číslom.