Dvojzložkové prachy

Dvousložkové prachy

  • doštičkové a kotúčikové prachy
  • sférické prachy (guličkové alebo valcované, hutné alebo porézne)
  • trubičkové prachy
  • páskové prachy
  • raketové prachy

Dvojzložkové prachy okrem základnej nitrocelulózy obsahujú ako energetickú látku nitroestery, obyčajne nitroglycerín (10-38%). Prachy ďalej obsahujú malé množstvá chemických stabilizátorov alebo ďaľšie látky podobne ako je tomu pri jednozložkových prachoch.

Dvojzložkové prachy môžu mať vyšší energetický obsah ako prachy jednozložkové. Ich kalorický obsah sa podľa typu pohybuje v rozmedzí 3800-5200 kJ/kg. Ich balistické a ďaľšie vlastnosti sú spravidla užívateľsky zaujímavejšie než u jednozložkových prachov. Zrná prachu môžu mať formu valčekov, trubičiek, doštičiek, kotúčikov, pásiek alebo sféroidov.

Popis výrobkov

Dvojzložkové prachy LOVEX® pre civilné strelivo

Nižšie uvedené ráže sú len pre informáciu.
Prosíme, kontaktujte obchodné oddelenie Explosia SK s.r.o. pre získanie úplných technických špecifikácií pre každý druh uvedeného prachu.

Značenie
Typ
Hlavné použitie prachu
D 010-01 Sférický prach .22 WMR, .22 LR, .22 Short, nábojky vstrelovacej techniky
D 013-01 Kotúčikový prach Brokové náboje.
D 015-01 Doštičkový prach Brokové náboje.
D 032-01 Sférický porézny prach Brokové náboje.
D 032-03 Sférický porézny prach .357 Magnum, .38 Spec., 7.65 Brow., 9 mm Brow.
Ponúkaný tiež ako reloadingový prach D032
D 036-01 Sférický prach .357 Magnum, .40 SW, 7.62x25mm TT
D 036-03 Sférický prach .357 Magnum, 9 mm LUGER, .40 SW
D 036-05 Sférický prach 9 mm Luger, 8 gr. FMJ střela.
D 036-07 Sférický prach 9 mm Luger NONTOX (Heavy metal free primer) – Sellier-Bellot a.s. Czech Republic
D 036-08 Sférický prach 9 mm Luger, 7,5 gr. FMJ strela
D 037-01 Sférický prach .357 Magnum, .40 SW, .45 ACP, .44 Magnum
Ponúkaný tiež ako reloadingový prach D037.1
D 037-02 Sférický prach .357 Magnum, .44 Magnum,.30 Carbine
Ponúkaný tiež ako reloadingový prach D037.2
D 039-01 Doštičkový prach .40 S & W a brokové náboje 12/70 /24 g, 28g.
D 060-01 Trubičkový prach .45-70, .45-90 Government, .50-90, .50-140 Sharps.
Ponúkaný tiež ako reloadingový prach D060
D 063-01 Sférický prach 7.62 x 39 mm, 8 gr. FMJ alebo SP strela.
D 063-02 Sférický prach 7.62 x 39 mm, .222 Remington, .223 Remington.
D 073-01 Sférický prach .223 Rem, .222 Rem, .22 Hornet, 5,6×50 R, .303 British
D 073-04 Sférický prach Ponúkaný tiež ako reloadingový prach D073.4
D 073-05 Sférický prach .223 Remington
Ponôkaný tiež ako reloadingový prach D073.5
D 083-01 Sférický prach 7.62x54R, .308 Winchester
D 100-01 Sférický prach 12.7 x 99 mm, .50 BMG