Streliviny

Střeliviny

Explosia SK s.r.o. ponúka dva základné typy prachov – jednozložkové (nitrocelulózové) prachy a dvojzložkové (nitroglycerínové) prachy s rôznym obsahom nitroglycerínu. Pre špeciálne aplikácie ponúkame tiež trojzložkové prachy na báze Nitroguanidínu s hlavným použitím v 155 mm a 125 mm tankovej munícii.

V závislosti na výrobnej technológii prachov sú vyrábané prachy doštičkové, kotúčikové, valčekové, trubičkové, sedemdierové a sférické. Materská firma Explosia a.s. vyrába množstvo rôznych typov prachov pre väčšinu súčasných typov munície.

Záruka kvality

Materská spoločnosť Explosia a.s. zaručuje, že každé vyrobené množstvo prachu bude vykazovať požadované rýchlostné a tlakové charakteristiky. Toho je dosahované tým, že prachy sú behom výroby podrobované prísnym kontrolným skúškam, ktoré sledujú kvalitu rozhodujúcich fyzikálnych parametrov prachu (rozmery, množstvo, hustota, obsah vody) a chemických vlastností (zloženie, popol, stabilita) a samozrejme balistické vlastnosti. Balistické testy sú uskutočňované s využitím modernej prístrojovej techniky umožňujúcej sledovať priebeh výstrelu a jeho charakteristiky. Dôležité balistické charakteristiky sú stanovované po 24 hodinovej temperácii prachu za predpísaných teplôt. Prach je pre tieto skúšky laborovaný pri relatívnej vlhkosti okolného vzduchu 60 ± 5%.

Balenie

Tu uvádzané prachy sú balené v lepenkových súdkoch alebo v krabiciach s vodivými PE vrecami. Množstvo prachu sa spravidla pohybuje v rozmedzí 8 – 40 kg podľa typu prachu a vlastností prachu pri horení. Prachy môžu byť zabalené aj v iných druhoch obalov podľa priania zákazníka. Toto však vyžaduje súhlas výrobcu a tieto obaly musia splňovať podmienky pre dopravu nebezpečného tovaru. Prachy pre reloading sú balené vo fľašiach z vodivého PE po 0,5 až 1 kg.

Brokové prachy