Kto sme

Naša materská spoločnosť je tradičný a najvýznamnejší český výrobca výbušnín. História spoločnosti siaha až do roku 1920, kedy bola založená Československá akciová továrna na látky výbušné v Semtíne pri Pardubiciach.

Spoločnosť Explosia a.s. je  zo 100 % štátom vlastnenou spoločnosťou s významným postavením na trhu priemyselných trhavín nielen v Českej republike a Európskej únii, ale po celom svete.

Okrem produkcie trhavín a strelivín sa Explosia a.s. zameriava tiež na vlastné poskytovanie komplexných služieb vŕtacích a trhacích prác, hlavne pri povrchovej ťažbe kameniva.

Čo vyrábame

Zásadným prvkom súčasnej výroby spoločnosti Explosia a.s. sú streliviny, napríklad sférické a nitrocelulózové prachy.

Neoddeliteľnou súčasťou výroby je tiež oblasť trhavín, kde najznámejšími sú Perunit a Emsit.

Spoločnosť sa zaoberá tiež výrobou čierneho prachu a ďalších špecialít, z ktorých celosvetovo najznámejšou je plastická trhavina Semtex. Ďalej potom spoločnosť vyrába napríklad pyrotechnické komponenty leteckých záchranných systémov.

Naše služby

Úsek FOSPOL poskytuje služby pri povrchovej ťažbe hornín, predovšetkým vŕtacie, trhacie a zemné práce pri ťažbách v lome.

Súčasťou Explosia a.s. je tiež Výzkumný ústav průmyslové chemie (VÚPCH), ktorý zaisťuje výskum a vývoj v oblasti trhavín a munície.

Spoločnosť Explosia a.s. ponúka tiež dodatočnú grafitáciu prachov, likvidáciu airbagov alebo skúšky nepriestrielných materiálov. Spoločnosť takisto poskytuje služby v oblasti analytickej chémie, skúšobníctva a bezpečnostného inžinierstva pre trhaviny a streliviny.