Emulzné trhaviny

Sú priemyselné trhaviny s vynikajúcou odolnosťou proti vode. Vyrábajú sa v náložkovanej forme aj v tzv. bulk forme pre miešacie a nabíjacie vozy. Explosia a.s. vyrába veľa typov emulzných trhavín – veľkopriemerové aj malopriemerové, citlivé na rozbušku alebo počinovú náložku, na povrchové aj podzemné práce. V portfóliu Explosia SK s.r.o. ponúkame z tejto skupiny Emsit V náložkovaný.

EMSIT® V

EMSIT® V

Povrchová trhavina EMSIT® V je trhavina moderného emulzného typu senzibilizovaná sklenenými mikroguličkami, ktorá je charakterizovaná vysokou detonačnou rýchlosťou a vynikajúcou vodovzdornosťou. Trhavina je balená moderným náložkovacím strojom do tepelne a mechanicky odolnej fólie s vysoko pevným zvarom. Používa sa v malých aj veľkých priemeroch ako výkonná trhavina pri odstreloch, kde se vyskytujú mokré alebo zavodnené vrty. Uplatňuje se aj pri trhacích prácach v podzemí. Tento a všetky ostatné typy emulzných trhavín sú v mnohých prípadoch ekonomickejšou alternatívou klasických dynamitov.

Návod na použitie

 

Parameter
Jednotka
EMSIT® V
Výbuchové teplo
kJ/kg
2800
Merný objem splodín
dm3/kg
800
Výbuchová teplota
°C
1800
Kyslíková bilancia
%O2
+0,5
Detonačná rýchlosť vo vrte
m/s
min. 5000
Prenos detonácie
cm
na dotyk
Hustota
kg/m3
min. 1150
Citlivosť na iniciáciu
počin 500 g
Vodovzdornosť
24h /0,3 MPa
Najmenší dovolený priemer
mm
50
Spotrebná doba
mesiac
12

 

Štandartné balenie

Typ trhaviny
EMSIT® V
Priemer nálože[mm]
75
Hmotnosť [g]
2500
Délka [mm]
515