Prachy pre reloading

Prachy pro reloading

Škála tu uvedených reloadingových prachov LOVEX® bola zvlášť vybraná z celej rady v materskej spoločnosti vyrábaných prachov tak, aby z nej bolo možné zvoliť vhodnú náplň do každej bežne používanej ráže.

Varovanie!!!

ČÍTAJTE PRED POUŽITÍM

Upozorňujeme všetkých užívateľov, že spoločnosť Proper Cartridges (Veľká Británia) ponúka neoprávnene bezdymné prachy Lovex pre reloadingové účely v nami neschválených obaloch. Spoločnosť Explosia a.s. sa od takýchto obchodných praktík zásadným spôsobom dištancuje, a prehlasuje, že neručí za kvalitu takto distribuovaného prachu. Explosia a.s. zároveň odmieta niesť zodpovednosť za poškodenie zdravia následkom manipulácie s týmto prachom.

Prebíjanie nábojov by malo byť robené len skúsenými osobami. Je nutné vykonať čo najprísnejšie bezpečnostné opatrenia ako pri zaobchádzaní s inými druhmi výbušnin. Predpokladá sa vaša skúsenosť s prebíjaním prachov. Na túto tému existuje množstvo dobrých kníh.

Po tom, čo prach opustí našu firmu, nemáme kontrolu nad nesprávnym skladovaním, používaním, nabíjaním alebo použitím prachu alebo nad stavom zbraní a komponentov. Preto neposkytujeme žiadnu záruku na obchodovanie alebo vhodnosť na konkrétne použitie. Všetky naše dáta pre prebíjanie platia len pre použitie v moderných zbraniach.

Voľba navážky: Pri všetkých pištoľových a guľovnicových prachoch nabite a odstrieľajte niekoľko nábojov s o 10 % nižšou (počiatočnou) navážkou, ako je uvedené, a sledujte akékoľvek náznaky nadmerného tlaku (obtiažne vyťahovanie nábojnice, spľasnuté alebo vyfúknuté zápalky, neobvykle veľký spätný ráz).

VŽDY ZAČNITE S NAVRHNUTOU MINIMÁLNOU POČIATOČNOU NAVÁŽKOU A NIKDY NEPREKRAČUJTE NAVÁŽKY UVEDENÉ V TEJTO PUBLIKÁCII