Prenájom skladovacích priestorov

 

Spoločnosť prevádzkuje sklady, ktoré sú geograficky lokalizované v strede Slovenska. Ich celková obložnosť dosahuje niekoľko stoviek ton, pričom sklady sú uspôsobené na skladovanie rôznych typov výbušnín, výbušných predmetov a munície.

Sklady sú primárne určené na skladovanie vlastných výbušnín, avšak v prípade voľných kapacít ponúkame tieto skladovacie priestory na prenájom.

Pre prípad konkrétneho dopytu kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie.