NOB

Podľa Zákona o výbušninách č. 58/2014, § 12 ,,evidencia výbušnín, výbušných predmetov a munície sa vedie elektronicky, oddelene od ostatnej účtovnej evidencie, evidencie materiálov a rozpracovaných výrobkov alebo v záznamových knihách o skladovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície alebo na evidenčných kartách“.

K tomuto účelu naša spoločnosť vyvinula autonómny systém na elektronickú evidenciu výbušnín, výbušných predmetov a munície, nazvaný NOB (skratka od ,,Nobel“). K systému ponúkame našim zákazníkom elektronickú čítačku Laser Dataterminal, čím sa z celého procesu evidencie a pohybov zásob vylučuje faktor ľudskej chyby a zároveň sa vytvára záloha všetkých dát podľa požiadavok súčasnej legislatívy.

Informačný leták NOB

Informačný leták Čítačka

V prípade záujmu o túto službu, kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie.