ADR preprava

Zaistenie cestnej prepravy zásielok objednávateľa podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) z miesta nakládky do miesta určenia dopravcom alebo jeho zmluvným partnerom ako subdodávateľom, v zmysle objednávok objednávateľa.

adr

V prípade záujmu o túto službu, kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie.