Služby

Služby sú ďaľšou súčasťou ponuky našej spoločnosti.

Časť týchto služieb zaisťuje materská spoločnosť Explosia a.s. a jej Výzkumný ústav průmyslové chemie, viac informácií o týchto službách sa dozviete na nasledujúcich odkazoch:

Na slovenskom trhu ponúkame typy služieb uvedených v menu na ľavej strane.