Služby akreditovaných skúšobní

Materská spoločnosť Explosia a.s. disponuje nasledujúcimi skúšobnými laboratóriami:

  • Balistická skúšobňa
  • Laboratórium bezpečnostného inžinierstva
  • Laboratórium GC/MS a HPLC.

Rozsah prevádzaných skúšok

Obrázek1