Pyrotechnické predmety

DynamEX

Expanzná náložka

Nedetonujúce prostriedky trhacej techniky vhodné pre druhotné rozpojovanie nadmerných kusov horniny, likvidáciu previsov, deštrukcie a práce v prostredí, kde kvôli rozletu, hluku alebo seizmickým otrasom nie je možné vykonávať klasické trhacie práce s použitím trhavín.

Medzi výhodami použitia expanzných náložiek sú uvádzané:
– obmedzenie prašnosti (nevzniká tak veľké množstvo jemných častíc ako pri práci s trhavinou)
– vysoká bezpečnosť práce (náložky spravidla len vyhoria alebo len prasknú, pri iniciácii mimo utesnený vrt)
– malý rozlet úlomkov rozpojovaného materiálu v porovnaní s trhacími prácami s trhavinou
– minimálne vibrácie
– obmedzenie hluku a tlakovej vlny vo vzduchu
– menej reštriktívne predpisy pre prepravu a použitie v porovnaní s používaním trhavín

PLYNOVÝ GENERÁTOR

pre regeneráciu vrtov

Plynové generátory pre regeneráciu pažených vrtov pri ťažbe nerastných surovín (ťažba ropy alebo nerastných surovín vylúhovaním). Použiteľnosť do hĺbky cca 150 m vodného stĺpca. Použiteľnosť vo vrtoch s priemerom 80 až 300 mm.