Produkty

Spoločnosť Explosia SK s.r.o. ponúka v oblasti strelivín široký sortiment prachov.
Jednozložkové a sférické prachy sú používané napríklad pre loveckú muníciu. Obľúbené, napríklad pre svoju spoľahlivosť pri použití aj v nízkych teplotách, sú tiež dvojzložkové prachy. Reloadingové prachy ponúkame  veľkoodberateľom priamo v spotrebiteľských obaloch. Súčasťou výroby bezdymných prachov je tiež výroba pre vojenské aplikácie. V oblasti strelivín patrí materský koncern medzi svetovú špičku udávajúcu trend.

Na slovenskom trhu ponúka spoločnosť Explosia SK v súčasnej dobe hlavne trhaviny.
V širokom portfóliu našej spoločnosti sú zastúpené sypké trhaviny typu DAP v medzinárodnom označení ANFO predávané pod obchodnou značkou Permon®, potom ďaľším zástupcom v tejto skupine je Polonit. Ďaľšou skupinou je skupina dynamitov, počínajúc slovenským spotrebiteľom dobre známou značkou Ecodanubit, ďalej Perunit a Infernit. Z ďaľších typov ponúkame emulzné trhaviny pod obchodnou značkou Emsit, bansky bezpečné trhaviny pod obchodnými značkami Ostravit a Slavit, až po široký sortiment čiernych prachov pod obchodnou značkou Vesuvit®. Spoločnosť takisto ponúka pentrit, pentritol, bleskovice Startline® a TNR.