O nás

Spoločnosť Explosia SK s.r.o. vznikla v r. 2010 zakladateľskou listinou jediného spoločníka, ktorým je materská spoločnosť Explosia a.s.

Od r. 2016 prebrala spoločnosť Explosia SK s.r.o. všetky obchodné aktivity od spoločnosti Istrochem Explosives a.s.

V súčasnosti Explosia SK s.r.o. ponúka na území Slovenska v prvom rade široký sortiment trhavín a strelivín z portfólia materskej firmy, ako aj vybrané druhy produktov a služieb patriacich do tejto oblasti.

Spoločnosť Explosia SK s.r.o. je kolektívnym členom Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce (SSTVP).

Spoločnosť Explosia SK s.r.o. je takisto vedená v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), čo znamená, že spoločnosť má oprávnenie byť dodávateľom štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora alebo subdodávateľom spoločností, ktoré s verejným sektorom spolupracujú.