Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Explosia SK s.r.o. akékoľvek údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám.

Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá Explosia SK s.r.o. s ich osobnými údajmi len a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa Zákon o ochrane osobných údajov.